Sammen er vi gode

Ringeriksdagen – et verdifullt samarbeidsprosjekt.

 

Et privat initiativ satte det hele i gang – og responsen fra Ringerikssamfunnet var gledelig positiv. Det er mange lokale bedrifter og enkeltpersoner som fortjener en stor takk. Først og fremst har våre sponsorer vist oss tillit. Tilskuddet fra sponsorene sikrer en videreføring av arrangementet – og bidrar til å holde deltakeravgiften på et hyggelig nivå. Et lite klikk på de respektive sponsorenes logoer bringer deg direkte til deres hjemmesider.

 

Ringerike kommune er en viktig og positiv samarbeidspartner. Som vertskommune for Ringeriksdagen har de vist stor vilje til å bidra med tekniske løsninger – og stiller gjestfritt Søndre Torg og nærmeste omgivelser til disposisjon for arrangementet. Ringeriksdagen omfatter også Hole, Jevnaker, Krødsherad og Modum kommune.

 

RingeriksKraft er vår viktigste samarbeidspartner.  De tar hånd om all rigging og tilkobling av strøm. RingeriksKraft er også sponsor sammen med Ringerikes Blad, Sparebank1 Ringerike og Hadeland og Skue Sparebank Hønefoss. Uten sponsorene ingen Ringeriksdag!

 

Så har vi selvsagt to viktige aktører til: Deltakerne og publikum.  Uten dere – avgjort ikke noe arrangement! Derfor håper vi at dere strømmer på i rikelige mengder også i år. Velkommen skal dere være!