Personvern og Ringeriksdagen

Ringeriksdagen er et profileringsprosjekt i samarbeid med Ringerike kommune og Rådet for Ringeriksregionen, og er kjent med  forpliktelsen til å følge gjeldende regler for personvern. 

Når du melder deg på
Vi registrerer kun informasjon gitt av deltakerne selv i påmeldingsskjemaet.
Informasjonen i vår database blir oppbevart inntil tre år og benyttes til oppfølging og invitasjon til fornyet deltakelse på Ringeriksdagen. Informasjoner du har gitt på skjemaet deles ikke med andre.

Foto og video
Alle som deltar på stands godtar at bilder som blir tatt kan publiseres på vår hjemmeside og i vår Facebook-gruppe. Videre at bilder kan benyttes i pressen i tilknytning til omtale av arrangementet.

Besøk på vår hjemmeside
Når du besøker vår hjemmeside, blir din IP-adresse registrert. Denne blir kun brukt til intern statistikk og blir automatisk slettet fra vår server etter 12 måneder.

Copyright © 2014. Ringeriksdagen
Org. nr 993 200 581