Informasjon

 

Hvem kan delta?

 Alle lag, foreninger, organisasjoner, bedrifter og etablerere i Hole, Ringerike og Jevnaker.

Hva er Ringeriksdagen?

En felles profileringsarena midt i Hønefoss sentrum - hvor deltakerne har en unik mulighet til å profilere seg og sin virksomhet.

Hvordan fungerer opplegget?

Hver deltaker disponerer i prinsippet et område på 3 x 3 m - hvor de selv rigger stand. Det er selvsagt mulig å. bestille flere stands. Til nå har værgudene vært på vår side, men mange velger å gardere seg og bruker et partytelt.

Dersom noen av ulike årsaker, bare har behov for litt mer plass i tilknytning til standen - for eksempel til aktiviteter eller utstilling, så strekker vi oss så langt det er teknisk mulig.

Arealet vi benytter er Søndre Torg og tilstøtende gater i sentrum. Stand kan rigges fra kl. 08.00 - åpningstiden for arrangementet er kl. 10,00 til 14,30. I det tidsrommet MÅ standen være bemannet.

Hvordan melder vi oss på?

Fyll ut vårt elektroniske påmeldingsskjema
eller
Du ringer vårt sekretariat: Grete 480 64 060 og får skjema tilsendt
 

Påmeldingsfrist: Siste frist er 31. august.  Første tildeling av stands skjer ultimo juni og husk: Det kan bli fullt - og de mest sentrale plassene fordeles gjerne først.

Vi bekrefter påmeldingen løpende, men deler ikke ut plass før deltakeravgiften er betalt.


Hva koster deltakelsen?

Foreninger og Organisasjoner betaler fra kr. 200, til kr. 450, - for en stand (beregnet ut fra antall medlemmer) - enkeltmannsforetak kr. 800, - og øvrige bedrifter kr. 3.000, -. Ønsker dere strøm - koster dette kr. 250, -. Prisene kommer frem når du fyller ut den elektroniske påmeldingen.


Diverse

1. tildeling (plassering) skjer ultimo juni - og deretter forløpende frem til fristen, for eventuelle etternølere.

Så snart deltakelsen er betalt - får dere tilsendt informasjon om plassering, kart, reglement og statutter for kåring av beste stand.

Har dere spørsmål så TA KONTAKT MED OSS:

Sekretariatet: Grete 480 64 060 eller pr mail.

 DSC1519

visit us fb

06 
 ringerikskraft
 07 hfs sparebank
 08 ny
05
01
04
03

Copyright © 2014. Ringeriksdagen
Org. nr 993 200 581