Vel blåst!

lagvinner
Beste lag/forening: Harraade Vikingskipforening (Foto: Frank Tverran)

Artig for oss som arrangører å kunne krysse av for nok en vellykket Ringeriksdag – den 12. i rekken. Stor takk til både deltakere og publikum – for det er jo faktisk dere som gjør Ringeriksdagen til en så positiv opplevelse. En takk til værgudene også – som nok en gang spilte på lag. (Evalueringsrapport 2018 - PDF)

Tradisjonen tro ble beste stand innen lag/foreninger og bedrift kåret på slutten av dagen. Ikke minst takket være godt samarbeid med vårt eget universitet, kan vi stille med en profesjonell jury. Årets jury besto av Helene Halvorsen (RNF) – juryleder – og studentene Lljana Demendziunaite og Daniel Orlando Aarsheim. Juryen gjorde en glimrende jobb – men måtte innrømme at valget ikke var så enkelt.

Vinnere og begrunnelse ble som følger:

Beste lag/forening: ”Hardraade Vikingskipforening”
Juryen uttaler: ”Med tidsriktige klær og aktiviteter, formidler de en viktig del av vår kulturarv og historie. Det er lett å oppfatte budskapet. Juryen legger også vekt på foreningens evne til å ta publikum med på en reise tilbake i tid”. Premien er en sjekk på kr 2.500.-.

Beste bedrift: ”Olsen Høyås Graveservice”

bedriftsvinner
Foto: Frank Tverran
Juryen uttaler: ”Årets beste bedrift har gjennom sin stand formidlet bredden i sitt arbeid. Dette har de gjort med kreativitet og fantasi, og en smule dramatikk. I tillegg til å presentere bedriftens tilbud, blir fortalt en historie der det blant annet kommer tydelig frem hvor viktig det er at vi kan førstehjelp, dersom uhell inntreffer”. Bedriften får et diplom med bilde fra sin stand og en blomstergruppe.

Avslutningsvis hadde vi en liten overraskelse på lager. Styret i Ringeriksdagen hadde besluttet å gi en gave til DNT, Ringerike i anledning jubileet, men primært som en takk for det enorme arbeidet de nedlegger i nærområdet. Gaven var på kr 10.000 og er øremerket ”Hyggelige og sosiale tiltak for de frivillige i DNT Ringerike”
At dagen ble avsluttet med en feiende orkesterkonsert av musikere fra Standen og Jevnaker – var vel bare helt naturlig. Vi sier vel blåst både til orkesteret, deltakere og publikum – og vel møtt til neste Ringeriksdag!

visit us fb

06 
 ringerikskraft
 07 hfs sparebank
 08 ny
05
01
04
03

Copyright © 2014. Ringeriksdagen
Org. nr 993 200 581