Stor oppslutning om årets arrangement!

Det ser ut til å bli riktig god oppslutning om Ringeriksdagen!  Det er tydelig at mange har lagt Ringeriksdagen inn som et fast arrangement i sin profileringsplan. Og det har vi selvsagt stor sans for.

Bare noen uker etter at invitasjonen gikk ut, er snart 50% av arealet reservert. Det lover godt.

Nytt av året er et eget MiniMatMarked som vi planlegger å rigge i Fengselshagen. Også på dette konseptet har vi fått positiv respons – så pilene for årets arrangement peker avgjort rette veien. I begynnelsen av juli vil vi ta en første runde med plasseringer av stands. Husk at deltakeravgiften må være innbetalt før dere får tildelt plass.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet dersom det er spørsmål til Ringeriksdagen generelt eller til egen påmelding og spesielle ønsker/behov når det gjelder plassering.

 

visit us fb

06 
 ringerikskraft
 07 hfs sparebank
 08 ny
05
01
04
03

Copyright © 2014. Ringeriksdagen
Org. nr 993 200 581